Oefen wedstrijden

Beker wedstrijden

Competitie


Vervoerschema JO17   B-junioren        
         
Datum 1 2 3 4
17-02-18 Soldaat Haaksema Rozemuller Oosterhuis
10-03-18 Soldaat Drost Bolhuis Mos
24-03-18 Soldaat Slagter Breemhaar Hordijk
14-04-18 Soldaat van der Ploeg Vegt Hoeksema 
12-05-18 Soldaat Drijfhout Faber Oosterhuis
26-05-18 Soldaat Rozemuller Haaksema Mos