Trainers

Trainingsdagen
OKVC Selectie 1 Bert de Vries Dinsdag en Donderdag
OKVC Selectie 2 M. van Donderen 0594-50 74 92 Dinsdag en Donderdag
OKVC 3 / 45+ R.Hoekstra Woensdag
Dames 1 T.Ludema 0594-59 16 22 Maandag en Woensdag
B-Junioren m.van Donderen Dinsdag en Donderdag
C-Junioren G.Groenewoud 06-435 320 51 Dinsdag en Donderdag
C2-Meisjes E.Dijkstra 0594-85 16 71 Maandag
B.de Vries 06-124 219 09 Woensdag
D-Pupillen 1 A.Breemhaar 0594-59 73 97 Maandag
D.de Gelder 06-505 317 47 Donderdag
D-Pupillen 2 D.de Gelder 06-505 317 47 Maandag
B.de Vries 06-124 219 09 Woensdag
E-Pupillen 1 R.Hoekstra 0594-59 18 64 Woensdag
E-Pupillen 2 R.Hoekstra 0594-59 18 64 Woensdag
E-Pupillen 3 R.Hoekstra 0594-59 18 64 Woensdag
F-Pupillen 1 W.Burgler / Nanning 0594-59 16 83 Donderdag
F-Pupillen 2 A.Katje 06-516 256 31 Donderdag
F-Pupillen 3 W.Burgler / Nanning 0594-59 16 83 Donderdag
H-Pupillen

 

Keepers jeugd R.Hoekstra 0594-59 18 64 Dinsdag
Keepers senioren J.Jager 0594-85 19 92 Dinsdag

 

Teamleiders

OKVC 1 G.v/d Zijl 0594-59 13 56
w.Nube
OKVC 2 Martin van Donderen 0594-50 74 92
OKVC 3 A.Katje 06-516 256 31
OKVC Dames T.Ludema 0594-59 16 22
J.van Os
OKVC B1 H.Smedes 0594-50 79 84
OKVC C1 D.de Gelder 06-505 317 47
M.v/d Zijl 0594-59 13 56
OKVC C2M B.Striesenou 06-426 905 80
B.Striesenou 0594-59 19 24
P.Bogema 0594-59 71 09
OKVC D1 R.Soldaat 0594-21 21 00
J.Boonstra 0594-59 73 91
M.Vegt 0594-66 64 79
OKVC D2 H.J.Slagter 06-291 207 03
F.Postema 06-832 420 14
I.van Dijk
OKVC E1 R.van Straten 06-516 836 01
OKVC E2 M.Smit 0594-59 72 68
OKVC E3 J.Bos 06 -205 385 92
D.Wagenaar 0594-59 18 05
OKVC F1 M.Meijer 06 -518 514 24
OKVC F2 A.Katje 0594-59 72 00
J.Slopsema 0594-59 14 76
OKVC F3 S.Sloot
K.Agema 06 -370 391 31

 

Blessurebehandeling

Bellen voor afspraak H.Smedes 0594-50 79 84

 

Consul

Gem.Zuidhorn / KNVB T.Baar 0594-59 17 23

 

Sportpark

Sportpark Oldehove Bestuurskamer 0594-59 15 63
Beheerders D.Mollema 06-200 080 87
J.Mollema 06-221 772 25

 

Kantinezaken

Algemeen J.Camerling 0594-59 17 75

 

Administratie

H.Haaksema 0594-59 17 32

 

Website

Website www.okvc.nl D.Mollema 06-200 080 87 vvokvc@hotmail.com

 

Bankrekening OKVC

contributie en donaties
Sponsorrekening Rabobank NL13 RABO 34.86.04.726

 

Contributie

per seizoen, incl.waskosten en Kledingfonds
Senioren € 166.-
Senioren niet spelend en trainen € 32.-
Senioren alleen trainen € 60.-
A-junioren € 134.-
B-junioren € 122.-
C-junioren € 112.-
D-pupillen € 100.-
E-pupillen € 96.-
F-pupillen € 96.-
Donateur € 10.-
Wassen Tenue's            
             
Mevr Bogema       OKVC 2 en 3 , B1 , C1 , D1 , D2
Mevr v/d Zijl       OKVC 1 , Dames 1  
Mevr Wagenaar       OKVC C2M  
Mevr Mollema       OKVC E en F en H pupillen
             
De was direct na de wedstrijd bezorgen ,tenzij anders wordt afgesproken
             

 

Laatste wijziging 22-02-2015