Vervoerschema JO15   C-junioren        
         
Datum 1 2 3 4
17-02-18 Wegter Boes Schriemer Venekamp
17-03-18 Feitsma Beerta Pennings Vos (Gerwin)
24-03-18 Soldaat Mol van der Kooi Verbree
14-04-18 Vos (Bart) Snaak Stolp Venekamp
12-05-18 Boes Pennings Mol Vos (Gerwin)
26-05-18 Schriemer Beerta van der Kooi Feitsma