Oktober 2013

Naar aanleiding van de bespreking van vorige week zaterdag is er een 4de elftal ingeschreven door de KNVB.
Dit elftal is geplaatst in de 6e klasse (reserve) poule 19 en speelt aanstaande woensdagavond 
de eerste wedstrijd thuis tegen TEO (zie site).
Het bestuur zoekt nog een leider voor het 4de, vrijwilligers wordt opgeroepen zich te melden!
 
We willen graag dat ieder lid aan het spelen van wedstrijden toekomt. 
Bovendien willen we het 3de elftal zoveel mogelijk ongewijzigd laten.
Toch hebben we enkele jongere spelers uit het 3de- in het 4de elftal moeten plaatsen 
om een goede verdeling te maken.
OKVC 1 en 2 spelen gezamenlijk uit of thuis en dit geldt ook voor 3 en 4.
Hierdoor is het mogelijk om spelers uit te wisselen en elkaar te helpen 
om 's zaterdags volledige elftallen tussen de lijnen te krijgen.
Naast het feit dat het 4de elftal doordeweeks wedstrijden zal moeten inhalen,
willen we (uiteraard in overleg) soms wedstrijden voor dit elftal proberen te verplaatsen 
naar een woensdag- of vrijdagavond.
 
Toch heeft iedereen nu een grotere verantwoordelijkheid om op wedstrijddagen 
gewoon aanwezig te zijn,
het zou bijzonder jammer zijn dat er wedstrijden vanwege te weinig spelers
 afgelast moeten worden!
OKVC 2 en 4 bestaand grotendeels uit de jongere deel van de senioren. 
Wisselingen tussen deze twee teams zullen dan ook zeker voorkomen.
Alle spelers van het 2de en 4de blijven trainen onder Martin van Donderen. 
Ook spelers van het 3de zijn op dinsdag- en donderdagavond welkom!
We wensen alle spelers veel plezier, mochten er vragen zijn stel ze gerust!
 
Sportieve groet namens het bestuur,
 
Hendrik Zuidema
Secretaris

 


September 2013

 

Beste OKVC-ers,
 
Aan alle leden (senioren en jeugd), ouders, spelers, vrijwilligers,
scheidsrechters,leiders en leden van het bestuur,
De scheidsrechters commissie bestaat nu bijna een jaar, 
en had als doel om de scheidsrechters voor de wedstrijden te regelen.
Op dit moment blijkt, dat dit nog niet zo makkelijk is als gedacht.
Het geval is namelijk, dat elke zaterdag dezelfde 'poppetjes' op het veld staan, 
om de wedstijden te leiden.
Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.
Er zijn genoeg mensen, die hun scheidsrechters diploma hebben gehaald, 
maar in onze ogen, niet 'kunnen of willen' fluiten.
Dit tot ergernis van deze personen en van de commissie.
Het gevolg is, dat wij een beroep zullen moeten doen op: leiders, ouders of spelers,
om de wedstrijden te 'moeten' fluiten. Mochten deze mensen ook niet willen,
dan rest ons niets anders, dan de commissie op te heffen 
en zal ieder elftal voor zijn of haar eigen team
een scheidsrechter moeten regelen,
Tevens zijn wij er niet voor om grensrechters te regelen dit behoort tot de eigen taak van de leiders.
Daarom doen wij langs deze weg een oproep aan IEDEREEN!!! 
Aan degenen die gediplomeerd scheidsrechter zijn, En aan degene die wel graag wel zouden willen fluiten.
Ook aan de ouders dus een oproep om u op te geven om een wedstrijd te fluiten,
Dit kan bij één van de onderstaande commissie leden.
 
Namens de scheidsrechters commissie, Bert Alex, Rob en Marinus
 

 

 


Er zijn diverse mutaties bij verschillende teams van de VV OKVC maar alleen op sportief gebied,dit betreft nl het competitieverloop.
Verschillende verenigingen hebben teams teruggetrokken of hebben gekozen voor een andere poule.
Bij het 1e,2e ,3e,E1 en F2 zijn er op dit moment geen wijzigingen.
Da    Drogeham 
B1    GVAV B6
C1    VVK C1
MC    Aduard,SPW,Helpman en Middelstum nieuw zijn Noordpool en KRC
D1    Niekerk D2 en Hunsingo(deze was al weg voor de competitie)
D2    SIOS D2 nieuw ZEC
E2    Helpman E7 en E8
F1    Oosterparkers F1
Dit zijn de eerste wijzigingen,een hoop vrije zaterdagen voor diverse teams.(dacht het niet)
 
vr gr Theo

 


 

Voorwoord

Nu, de competitie weer voor de deur staat wil ik als vice-voorzitter van de vv OKVC

graag nog even een woordje tot jullie richten.

Zoals men weet hebben we nog geen nieuwe voorzitter, voor het aftreden van de vorige voorzitter (P.W.de Boer) zijn we al opzoek gegaan naar een nieuwe voorzitter, inmiddels zijn er al 3 kandidaten de revue gepasseerd en zijn we bezig met de 4e kandidaat, om een weloverwogen beslissing te maken vergt dit natuurlijk ook voor de kandidaat, met alle respect, enige tijd om er over na te denken,  Het kan dus even duren maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken!

Ook tijdens de vakantie is er achter de schermen hard gewerkt zodat bijna alles weer rond is voor de competitie en iedereen weer naar hartelust kan en wil gaan voetballen.

de gene die hier verantwoordelijk voor waren wil ik nu al hartelijk bedanken.

de aankleding van de het hoofdveld zal zoals het nu lijkt half september gereed zijn en zal op 28 september geopent worden bij de wedstrijd OKVC1 --- ODV1

Verder  wil ik graag de wens uitspreken dat een ieder, welke functie hij of zij bekleed binnen de vereniging,  ''succes'' wensen met de competitie en met het uitoefenen van jullie ''eigen''  taken en dat het tot een goed resultaat mag leiden! en uiteraard ook tot weinig blessure leed.

Ik weet ook dat heel veel binnen de vereniging draait om vrijwilligers,  (dat wordt wel eens onderschat),  toch wil ik ook jullie

werk ondersteunen met de  hoop dat  jullie, als vrijwilligers, ook alle medewerking krijgen van de leden van de club, want wat moeten we zonder jullie?

Samen kunnen we er iets leuks van maken, en met een positieve instelling en een goede, maar ook een gezonde club, hier in Oldehove te behouden.  

want waar een wil is, is er ook een weg, en die begint niet bij een ander maar die begint bij jezelf.

Nogmaals, maak er iets moois van, want voetballen moet leuk blijven, voor jong, en oud.

Dit zijn mijn uitspraken en hier moet je het mee doen!

 

jullie vice-voorzitter

Gerhard van der Zijl

 

 


 

 

 

Juli 2013

 

Langs het hoofdveld van voetbalvereniging OKVC staat sinds kort een prachtig

nieuw digitaal scorebord waarop tijdens de gespeelde wedstrijden

de stand en de nog te spelen speeltijd te zien zal zijn.

Het prachtige scorebord werd de voetbalclub  OKVC aangeboden door  

Klaas Dijkstra die OKVC een warm hart toedraagt.

 


 

 

Juni 2013

Op vrijdag 7 juni werd de laatste voetbaltechniek training georganiseerd.

De mannen van voetbaltechniek school “het Verschil” uit Winsum lieten de pupillen

via hun zeer uitgebreide trainingsstofop4 trainingsavonden kennis maken met technieken

die ze tijdens de wedstrijden kunnen gebruiken. Hoewel het vooral de eerste 3 trainingen erg koud was,

was dit aan de deelnemers beslist niet te merken.

Vol enthousiasme werden de trainingen afgewerkt en aan de reacties na afloop te horen

had het best nog wat langer mogen duren.

Wellicht is er ook volgend seizoen ook budget beschikbaar om samen met de trainers uit Winsum

een dergelijke activiteit te organiseren. Wat de jeugd en jeugdcommissie

betreft doen we het nog eens dunnetjes over!


 


 

 

 

April 2013

 

 

Maandag 15 April zijn 10 spelers uit de  jeugd van OKVC ,2 leden van De Vogels en 1 lid van v.v Aduard geslaagd

voor de cursus pupillenscheidsrechter zoals deze door de KNVB bij OKVC werd georganiseerd.

De cursus bestond uit een theoriedeel waarin werd stilgestaan bij de spelregels van 7 tegen 7 en het leiden van wedstrijden.

Tenslotte werd de cursus afgesloten met een praktijkdeel welke bestond uit het fluiten

van een F en een E-pupillencompetitiewedstrijd.

gelukkig voldeed iedereen aan de eisen en ontvangen ze allemaal het Certificaat van de KNVB Academie

en mogen ze zich nu gediplomeerd pupillenscheidsrechter noemen.

 

 


 

 

Maart 2013

 

Jaarlijks zijn er zo'n 500 kinderen die kanker krijgen. Dankzij de ontwikkeling op het gebied,

van kinderkankeronderzoek
en behandelingen in de afgelopen decennia is er al grote vooruitgang geboekt en geneest 75%

van de kinderen met kanker.
25% overlijdt echter nog steeds aan deze agressieve ziekte.
Daarnaast zijn de huidige behandelingen dusdanig agressief dat er op  de latere leeftijd

alsnog bijwerkingen kunnen optreden van de behandeling.

Kika wil ervoor zorgen dat de kinderkanker in 2025 geen levensbedreigende ziekte meer is.

Als we meer onderzoek kunnen realiseren dan gaat het
genezingspercentage versneld omhoog. Met giften en donaties is het voor KiKa mogelijk

wetenschappelijk en klinisch onderzoek  naar kinderkanker te steunen.
 
VVSV'09 zet zit daarom in voor KiKa.
Er worden activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen.
 
Zo organiseren ze ook op 23-24 augustus een 24-uurs voetbaltoernooi op het sportcomplex  te Ulrum.

24 Uur lang zullen de junioren- en seniorenteams gaan voetballen
om zo nog meer aandacht te schenken aan KiKa.

Het Dames team van OKVC wil het goede idee van VVSV'09 steunen door deel te nemen aan dit toernooi.

Om geld in te zamelen voor Kika gaat het dames team Zaterdag 06-04 s’morgens pannenkoeken

verkopen bij OKVC kosten € 1.00 de opbrengst komt ten goede van Kika

 

 


 

 

Februari 2013

 

Geachte Leden/scheidsrechters.

 

Er is na een idee van Theo Ludema i.o.m Bert Striesenou, Alex Mollema, Marinus Bogema,

Rob van Mourik en Jan Bosman

besloten een scheidsrechters commissie in het leven te roepen.

In deze commissie nemen Bert Striesenou (voorzitter), Alex Mollema, Marinus Bogema

en Rob van Mourik plaats,

met deze commissie willen wij proberen om alle scheidsrechters zowel voor de Senioren als de Jeugd

het uitstekend naar de zin te maken zodat het fluiten van een wedstrijd weer een plezier wordt.

Wij willen graag met iedere scheidsrechter persoonlijk een gesprek aangaan om te kijken wat jullie willen

en knelpunten die er eventueel zijn op te lossen en willen weten waar jullie voorkeur naar uitgaat ,

welke wedstrijden te willen fluiten. Dit lijkt ons de goede manier om dat te realiseren.

We hopen dan ook dat jullie gezamenlijk met ons hieraan mee willen werken om het iedereen

naar de zin te maken en dat we gezamenlijk het fluiten tot een echte hobby te maken

en niet te zien als een verplichting.

Iedere scheidsrechter krijgt hier persoonlijk bericht van wanneer we om de tafel willen.

Hierbij willen we Theo Ludema en Jan Bosman ook hartelijk bedanken voor hun input.

Met vriendelijke groet

 

De Scheidsrechters Commissie