Welkom op de Website van v.v OKVC
Zaterdag 25 Mei, 14:30 uur: RWF 1 - OKVC 1

Inleveren sokken

Willen alle jeugdleden die hun lidmaatschap op hebben gezegd zijn/haar voetbalsokken inleveren bij A.Breemhaar Buitensingel 73 Oldehove graag een briefje erbij met je naam.


Zaterdag 22 juni SEIZOENSAFSLUITING!

BBQ vanaf 16:00 uur


Zaterdag 22 juni FC Groningen Voetbal Clinic bij OKVC!

JO8 t/m JO17

Aanwezig: 11:00 uur, start: 12:00 uur


Mededelingen:


Teamindeling jeugd 2019-2020

Ook dit jaar is het weer een klus gebleken om tot een nieuwe teamindeling voor het komend voetbalseizoen te komen. Er is veel overleg geweest en er zijn veel afwegingen gemaakt.

Veel spelers (en hun ouders) zien het liefst ze in het vertrouwde team blijven. Het is echter onontkoombaar (door mutaties in andere teams of door (snellere) ontwikkeling van voetbaltalenten, meer/minder teams in een jeugdcategorie, etc.) dat er aanpassingen moeten worden doorgevoerd ten opzichte van het afgelopen voetbalseizoen. 

Mochten er vragen of andere dingen zijn kunt u contact opnemen met het jeugdbestuur.

Teamindeling Jeugd 2019 2020 Versie 18 Juni
Excel – 11.6 KB 53 downloads

BIJZONDERE LEDENVERGADERING V.V. OKVC

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Bijzondere Ledenvergadering van v.v. OKVC

Datum              Woensdag 19 juni 2019

Aanvang          19:30uur

Locatie             Kantine sporthal De Kooi aan de Boventilsterweg 1 9883TE Oldehove

1.             Opening

2.             Vaststellen agenda

3.             Mededelingen en ingekomen stukken

4.             Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 december 2018De notulen worden op verzoek voor de vergadering toegezonden. Graag een e-mail sturen naar de secretaris via e-mailadres katje3@hotmail.com.

5.             Tussentijds financieel verslag (vereniging / kantine)

6.             Voetbaltechnische zaken

7.             Jeugdzaken

8.             Sponsorcommissie

9.             Activiteitencommissie

10.          Scheidsrechtercommissie

11.          Vrijwilligers

12.          Rondvraag

13.          Sluiting

Wanneer bij deze vergadering niet het statutaire vereiste ledenaantal aanwezig is, zal een tweede vergadering worden gehouden op dezelfde dag en met dezelfde agenda. Deze tweede vergadering begint om 20:00uur. U wordt er nadrukkelijk op gewezen dat deze vergadering tot besluiten is bevoegd, hoe klein de opkomst ook is.

De secretaris,

Arjen Katje


Jeugdtoernooi in Bedum

OKVC doet op 15 juni met JO11-1+2 (Toernooi JO11-2), JO12 (Toernooi JO11-1), JO13, JO15 en JO17 mee aan het jeugdtoernooi in Bedum.

Via onderstaande link kunnnen jullie meer informatie vinden over het toernooi.
www.svbedumjeugdtoernooi.nl
 
Veel plezier en succes!
 
De jeugdcommisie

Het voetbalseizoen loopt langzaam op zijn einde en hierdoor de tijd om je taak te vervullen ook. Mocht je jouw`n verplichte taak nog niet hebben volbracht schrijf je dan zo snel mogelijk in voor een taak in het inzetrooster. Mocht je geen e-mail krijgen van het inzetrooster geef dit dan door aan Ruben Meijer (ruben_meijer@outlook.com).

De volgende leden hebben volgens onze administratie hun taak nog niet vervult:

Bart Haaksema
Jasper Jimmink Machiel Verbeek
Benny Van de Ploeg
marc van der beek
Jeroen Cruiming Niels Vermue
Sander Pieltjes Wowa Tarasyuk
Edwin Slopsema Dennis Zijlstra
Christian Usai
Sander de Boer Nanning Pieltjes
Joran Hangyi Sivar Bosman
Dion Dieleman Jorn Slagter
Danny Mollema Jelle Drost
Johan Niemeijer Gert-Jan Soldaat
Maarten Rozemuller
Jari Smit Kes Bolhuis
Yannick Ludema Sam Hordijk
Tristan Maher Joelle Doorn
Edwin Sieperda Jelmer Korf

Activiteitencommissie zoekt leden!

Lijkt je het leuk om activiteiten te organiseren voor jong en oud bij OKVC? De activiteitencommissie is op zoek naar nieuwe leden!

Interesse of meer informatie? Mail dan naar ilsehansma1988@gmail.com


Verzorg(st)er gezocht!

OKVC 1 is dringend opzoek naar een verzorg(st)er. Dit houdt in dat je doordeweeks eventuele blessures behandeld. Verder ben je op de zaterdag aanwezig bij de wedstrijden om blessure gevallen behandeld. 

Cursus tot sportverzorger wordt door OKVC aangeboden. Hierin zit in ieder geval; sportblessures, tapen en functieonderzoek.

Geïnteresseerd of wil je graag meer info? Neem dan contact op met een bestuurslid