Vrienden van OKVC
 
Ook U kunt Vrienden worden van OKVC dit omvat: 
Naamsvermelding op het publicatiebord in de kantine van OKVC.
Naamsvermelding op de website www.okvc.nl
De Vrienden van OKVC  is voor mensen die OKVC een warm hart toedragen. 
Het doel van de Vrienden van OKVC is dan ook het mogelijk maken van bijzondere projecten voor de jeugd
waarvoor binnen de normale begroting van de voetbalclub geen ruimte meer is.
Daarbij kan gedacht worden aan activiteiten voor de jeugd zoals een voetbalclinic.
 
Wat zien we terug van de vrienden van OKVC?
Uw naam of de naam van de groep personen met wie u eventueel samen vriend van OKVC wordt, 
wordt op het vrienden van OKVC bord vermeld (in maximaal 40-tekens).
Vermelding van uw naam of de naam van de groep op de website onder de Vrienden van OKVC
Een jaarlijkse vermelding van de mogelijk gemaakte projecten door de Vrienden van OKVC. 
Een vereniging waar we met z'n allen de schouders onder zetten en waar we trots op mogen zijn! 
 
Wie kan er lid worden van de Vrienden van OKVC?
Iedereen kan lid worden van de Vrienden van OKVC. 
Lid worden kan zowel individueel als met meerdere personen gezamenlijk.
Voor een plek op het bord van de vrienden van OKVC wordt een jaarlijkse bijdrage van € 25,- verwacht.
 

 

Ondergetekende meld zich hier bij tot weder opzegging voor onbepaalde tijd aan als lid van vrienden van OKVC.