INSCHRIJVINGSFORMULIER OKVC
Word – 58,0 KB 1216 downloads

digitaal inschrijvingsformulier OKVC

Het is mij bekend dat:

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar daaropvolgend.

2. Opzeggen van het lidmaatschap SCHRIFTELIJK of per mail dient te gebeuren bij de secretaris of

    bij de ledenadministrateur en wel voor 31 mei van elk daaropvolgend verenigingsjaar.

3. Contributie is verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar. Uitzondering hierop is het

    jaar waarin ik mij opgeef als lid. In dat jaar betaal ik vanaf de aanmeldingsdatum.

4. Deze contributie ook verschuldigd blijft bij niet, of niet tijdige, opzegging van het

    lidmaatschap.

5. Er op deze regeling als uitzondering gelden:

      a. Verhuizing naar een andere woonplaats, waarbij het lidmaatschap van de vereniging redelijkerwijs niet meer verlangt kan worden.

      b. Opzeggen van het lidmaatschap door de vereniging

      c. Overlijden van het lid

6. Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals VV OKVC deze hanteert.

7. Ik 2x per seizoen een vrijwillige taak binnen de vereniging op mij neem (denkende aan een kantinedienst)

 

Bij minderjarigen dient één van de ouders / verzorgers te ondertekenen.

 

Leden van 16 jaar en ouder dienen een officieel legitimatiebewijs te overleggen.

Op dit formulier het nummer hiervan invullen (Rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)