Augustus 2014

 


 

April 2014

overschrijvingen en beƫindiging lidmaatschap
 
Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen m.b.t. de teamindelingen voor het 
nieuwe seizoen in gang gezet. 
We willen iedereen erop attenderen dat een overschrijving naar een andere vereniging 
danwel een beĆ«indiging van het lidmaatschap 
voor 15 juni a.s. binnen moet zijn bij de ledenadministratie.
Aangevraagde overschrijvingen later dan deze datum worden door de KNVB niet gehonoreerd.
De vereniging is voor ieder spelend lid een bedrag verschuldigd aan de KNVB. 
Te late afmeldingen betekenen het automatisch doorlopen van het bondsgeld voor komende seizoen. 
Dit bedrag zal dan ook doorbelast moeten worden aan het betreffend lid.
Na 15 juni zullen de teamindelingen voor het seizoen 2014/2015 definitief gemaakt kunnen worden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hendrik Zuidema
Secretaris / ledenadministratie

 


Januari 2014

In goed overleg heeft het bestuur Harry Rook per direct aangesteld in de functie van algemeen lid.

Harry zal het bestuur in de komende periode gaan ondersteunen tot de vacante positie van voorzitter ingevuld is.

We wensen Harry veel succes en kijken uit naar een goede samenwerking.

Namens het bestuur,

Hendrik Zuidema

Secretaris OKVC