December 2012

 

De Algemene Ledenvergadering  gehouden op 12 december 2012 heeft het besluit genomen

de contributie voor het seizoen 2013/2014 vast te stellen voor:

 

Senioren                                  € 148,00 per seizoen )

A-junioren                                € 116,00 per seizoen )

B-junioren                                €  104,00 per seizoen )        alles inclusief

C-junioren                                €   94,00 per seizoen )         wasgeld

D-pupillen                                €   82,00 per seizoen )

E-pupillen                                 €   78,00 per seizoen )

F-pupillen                                 €   78,00 per seizoen )

Senioren alleen trainen              € 56,00 per seizoen

Senioren niet spelen en trainen   € 28,00 per seizoen

 


 

OKVC-er

 

In onze vergadering van 26 september 2012 hebben wij moeten besluiten om geen OKVC-er meer uit te brengen. Hier liggen een drietal redenen aan ten grondslag. Ten eerste kunnen wij geen gebruik meer maken van de mensen die de OKVC-er jarenlang hebben verzorgd (o.m. Henk H. en Henk van D.), is het financieel geen haalbare kaart meer (hierover straks meer) en ontkomen wij als OKVC niet aan het digitale tijdperk. Wij weten dat veel mensen dit besluit als bijzonder jammer zullen ervaren en dat hiermee een goede traditie verloren gaat. Een belangrijke overweging vloeit voort uit financiële aard. OKVC huurt al sinds jaren een drukpers. De kosten hieruit werden voornamelijk bekostigd uit het uitvoeren van drukwerk voor derden. Nu de opdrachten hiertoe drastisch zijn teruggelopen, wegen de kosten van de huur van de machine niet meer op tegen de baten. Hiermee is ook het drukken van de OKVC-er onder druk komen te staan. Wij hebben besloten de huur van de machine op te zeggen en als rechtstreeks gevolg hiervan te stoppen met de uitgave van een OKVC-er. Van nu af aan wordt alle informatie, van wedstrijdinformatie, verslagen tot aan vervoer jeugd, versterkt via onze website www.OKVC.nl.  Een goede informatiebron.

Daarnaast hebben wij besloten om wekelijks op het publicatiebord in de Ripperdastede het programma voor het komende weekend te hangen, zodat bewoners langs deze weg kennis kunnen nemen van het programma. Een moeilijke, maar weloverwogen beslissing.